Wind
%
Earth
%
Water
%
Sun
%
尺寸
適合身高

註:本對照表概依亞洲平均女性身高分析,每人身材比例略有不同,請來店實地測量比較準唷!


捷安特股份有限公司 / 客服專線4055-9555 / 手機直撥04-4055-9555